• Laika Banka
  • Mūsu operātori gaida Jūsu zvanu

Mūsu varoņi!

Publicēts Pirmdiena, 18 Augusts 2014 Autors Санта Дзене

Mūsu varoņi!

Komunikācijas trūkums un atsvešināšanās no sabiedriskās dzīves - ir viena no problēmām, par kurām šodien gribētos runāt. Mums izdevās nedaudz samazināt komunikācijas trūkumu, jo nekas nevar aizvietot cilvēku tiešu sazināšanos, jo cilvēkiem ir nepieciešams komunicēt, skatoties viens otram acīs. Ja šī saziņa ir balstīta uz kopīgu, pozitīvu un radošu darbību, tad tas ir lieliski.

 

 

Jau vairākus gadus biedrība "MOTUS VITA" realizē mākslas terapijas projektu cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Mākslas terapija veicina roku kustību motorikas attīstību, kavē slimības attīstību un tā rezultātā tiek uzlabots fiziskais un garīgais stāvoklis.

Mums ir panākumi šajā jomā: cilvēki sajuta interesi pret radošo darbu, viņiem iemirdzējās acis, dzīve kļuva gaišāka un daudz interesantāka. Mēs organizējām un rīkojām vairākas izstādes. Projekta dalībnieku darbi jau iepriecina daudzus cilvēkus gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Īstenot projektu mums palīdz gan brīvprātīgie, gan profesionāļi. Ir daudz veiksmes stāstu.

Mēs daudz paveicām pateicoties mūsu brīvprātīgajiem, kuri pašaizliedzīgi strādāja pie projekta īstenošanas un organizēšanas, arī kā pasniedzēji, rādot piemēru ar visu savu vēlmi un garīgo skaistumu. Jau vairāk nekā gadu kā skolotāja, padomdevēja un iedvesmotāja projektā aktīvi iesaistās Helēna Vinogradova. Katru nedēļu Helēna projekta dalībniecei Ailitai Kukai vada nodarbības gleznošanā ar akvareli. Meitenēm ir lieli panākumi - viņu mākslas darbi ir satriecoši un iepriecina gan sirdi, gan dvēseli! Mēs lepojamies!

Visu šo laiku Helēna baudīja Ailitas sabiedrību un atzīst, ka viņu duets bijis patiesi sirsnīgs! Šā gada janvārī Helēnai piedzima dēliņš Sergejs! Mēs apsveicam un pateicamies Helēnai par viņas pašaizliedzīgo darbu, novēlam labu veselību un visu to labāko viņai un viņās ģimenei!

"Es katrā nodarbībā pilnveidoju savas mākslinieciskās prasmes, pavadu laiku jaukā kompānijā, iepazīstos ar lieliskiem cilvēkiem. Ir patīkami, kad es redzu, ka manam skolniekam ar katru reizi izdodas arvien labāk. Bez tam dubults prieks ir par to, ka tas, kurš mācās, priecājas par to, ko var izdarīt pats saviem spēkiem. " / Helēna Vinogradova /