• Laika Banka
  • Mūsu operātori gaida Jūsu zvanu

Sadarbība turpinās

Publicēts Pirmdiena, 10 Jūnijs 2013 Autors Сергей Александрович

3. maija Laika Bankas parstavji atkal viesojas socialas palidzibas centra  "Zemgale" Kauguru filiale, lai ziedotu centram Laika Bankas dalibnieces - dizaineres Irinas Tkacenko gleznas.

Ka jau ieprieks zinojam, Laika Banka nolema uznemties iniciativu, lai nodrosinatu iespejamo palidzibu centra "Zemgale" Kauguri filialei. Laika Bankas dalibnieki tika aicinati piedalities saja projekta, un dalitos ar dazadiem prieksmetiem, kas varetu palidzet izveidot majigu atmosferu Kauguru SPC. Un atbildes reakcija bija tuliteja ...

Irina Petrova, Laika Bankas dalibniece un nepilna darba laika floriste, vel rudeni nodeva centram lielu skaitu istabas augu stadu. Ka planoja SPC administracija, katram pansionata iedzivotajam jabut savam "zalajam draugam", par kuru varetu rupeties. Ideja izradijas loti veiksmiga un tagad, sesus menesus velak, mes varam teikt, ka ta ir dzivotspejiga un pozitivi ietekme centra iedzivotajus.

Irina Tkacenko, jauna maksliniece - dizainere, nodeva SPC dazas savas gleznas.

- Kad es izdzirdeju par pansionatu Kauguros, - saka Irina - uzreiz nodomaju par savam gleznam, kas palikusas no manam studijam Baltijas Starptautiskaja Akademija. Nolemu - lai izgrezno sienas Centra: jo nelielaja dzivokli tas nav kur izvietot.

Irina – ir jauna mate un stradat katru dienu uz dazam stundam, vinai vel nav iespejams. Tas nozime, ka ierobezotas ir ari vinas finansu iespejas. Tapec Irina nolema, ka uz sodienu vinai ir daudz ertak  izmantot savas prasmes Laika Bankas ietvaros, apmaina pret citu pakalpojumu.

- Es pat nevareju iedomaties, ka manas gleznas man palidzes parcelties uz citu dzivokli. Visu - transportu un iekrausanas pakalpojumus - man bija iespeja iegut Laika Banka. Loti pateiciga par palidzibu puisiem: parbrauksana notika atri un viegli.

SPC administracija Kauguros prieciga par palidzibu un atbalstu Laika Bankas persona. Ka pastastija Dzintra Mihailova, pansionata parstave, lielaka dala telpaugu, ko nodeva Laika Banka, ir ieaugusies. Bet pensionatam vel joprojam ir nepieciesami augi dzivojamo istabu apzalumosanai, ka ari nelieli dekorativie augi atputas telpam. Ka ari, visi pensionata iedzivotaji butu loti laimigi iestadit viengadigos augus vasaras puku dobes, SPC teritorija.

Bet gleznas gaida savu stundu: lai tas piekartu vinus, vinas ir nepieciesams "apgerbt", vismaz kaut vai visvienkarsakaja rami. Tapec, pansinata administracija ludz atsaukties amatnieku, kurs ir varetu to darit.

Laika Bankas administracija atkartoti aicina visus projekta dalibniekus:

Ja jums ir lietas, kuras jus domajat ir iespejams atdot, lai raditu majigu vidi SPC, jus varat ievietot attelus Laika Bankas majas lapa. Tas lietas, kuras Centra darbinieki uzskatis par piemerotam interjeram, jus varesiet atvest uz Nometnu ielu 24, Jurmala, VSAC "Zemgale" filialei "Kauguri", vai ari nodod Laika Bankas  parstavim jebkura Jums izdeviga laika.

Musu Laika Banka jebkurs no jusu labajiem darbiem darbu naks atpakal pie jums ne tikai ar labu, bet ari ar jauniem draugiem!