• Laika Banka
  • Mūsu operātori gaida Jūsu zvanu

Jauns sociālais līgums

Publicēts Trešdiena, 05 Septembris 2012 Autors Сергей Александрович

Katru dienu mēs ejam uz darbu, maksājam nodokļus, sekojam ierastajām normām un uzskatam sevi par pilsoniskās sabiedrības locekļiem, iegūstot sev labumu apmaiņā pret pakļaušanos šādai kārtībai. Kas nosaka šādu kārtību un spēles noteikumus un kā mēs varam tos labot? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, bija organizēta sabiedriska organizācija 4p.lv, kuras mērķis ir jauna sociāla līguma radīšana uz Laika Bankas bāzes.

No bartera līdz informācijas apmaiņai.

Naudas aprite – ekonomikas „asinsrite”. No naudas plūsmas sadales ir atkarīga mūsu eksistence, taču pati nauda nav mērķis. Ar naudu nevar pabarot cilvēkus, iepildīt degvielu automašīnā, pat nesasildīsies – ātri sadegs. Nauda nes informāciju par to, ka cilvēkam ir kaut kas piederējis vai viņš ir ko paveicis. Tā mēs nonācām no tieša bartera pie naudas.

Naudas nodrošināšana ar vērtību.

Sākumā naudu nodrošināja ar zeltu, pēc tam ar preču resursiem, uzkrājumiem, ārzemju valūtu un citām vērtībām, taču ja mēs iesim uz banku un gribēsim samainīt naudu, mēs varēsim to samainīt tikai uz citas valūtas naudu. Varbūt naudas vērtību nodrošina uzticība valstij, ka tā mūs nepiemānīs un mēs varēsim saņemt šīs vērtības, kas ir nodrošinātas ar naudu? Bet ļoti daudzi cilvēki vēl joprojām atceras savas uzkrājumu grāmatiņas, kas vienā brīdī izrādījās tikai tukšs suvenīrs. Valsts mūs ne reiz ir piemānījusi un kamēr jūs lasāt šo rakstu, jūsu nauda ir zaudējusi savu vērtību inflācijas dēļ. Inflāciju radam ne jau mēs, jo mūsu padarītais darbs nevarēja zaudēt vērtību, jo tas jau ir padarīts.

No kā strādā naudas sistēma?

Katru reizi, kad apmaiņā pret naudu mēs mainām savu darbu vai īpašumu, mēs paužam uzticību un kļūstam par sociālā līguma dalībniekiem. Mūsu uzticība arī ir tas fundaments, uz kura balstās valsts. Tiklīdz kāda no bankām zaudēs uzticību, no tās paliks pāri tikai parādi.

Kā var radīt jaunu sociālo līgumu?

Atverot acis, mēs saprotam, ka viss, kas ir mums apkārt, ir cilvēka un dabas radīts noteiktajā laika posmā, tāpēc patiesa vērtība esam mēs paši, dabas resursi, kas mums ir apkārt, un laiks, kuru nevar pagriezt atpakaļ. Saprotot to visu, mēs varam radīt paši savu valūtu, kas ir pilnībā nodrošināta ar cilvēka darbu un netiek pakļauta inflācijai. Cienot citu cilvēku darbu, kas ir kaut ko darījuši jūsu labā, cilvēki cienīs arī jūsu darbu. Laika Banka ir instruments, kas palīdz iemiesot dzīvē jaunu sociālo līgumu, kas ir balstīts uz šiem principiem. Tagad mēs vienmēr varam būt droši par to, ka sniedzot kādam palīdzību caur Laika Banku, jūs vienmēr saņemsiet to pēc vajadzības no jebkura Laika Bankas dalībnieka.

Kas kontrolē jauno sistēmu?

Organizācija Laika Banka ir atvērta sabiedriska organizācija, kurā ir cilvēki, kas vēlas paši būt noteicēji par savu dzīvi. Mēs domājam dažādi, dzīvojam dažādi, tāpēc viena cilvēka viedoklis vienmēr ir atšķirīgs no otra cilvēka viedokļa, bet ja mēs apvienojamies un sākam kolektīvi pieņemt lēmumus, tad šādi lēmumi atspoguļo vairākuma viedokli. Lai kļūtu par Laika Bankas dalībnieku, nav obligāti gribēt kaut ko mainīt šeit, pietiek ar vēlēšanos mainīt dzīvi sev apkārt.